Co oznaczają różne typy płatności?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Typy płatności:

  • „abonament miesięczny” jest to stała opłata miesięczna, która nie zależy od faktycznej liczby lekcji oraz obecności,
  • „płatność z dołu za miesiąc” polega na tym, że uczeń płaci za zrealizowane lekcje po zakończonym miesiącu,
  • „płatność z góry za miesiąc” polega na tym, że uczeń płaci za zaplanowaną liczbę lekcji w miesiącu z góry,
  • „płatności pakietowe” to płatność za określoną liczbę lekcji z góry, którą może wykorzystać w czasie dłuższym niż miesiąc.
Zawratość