Co oznacza typ płatności „za ucznia i za lekcje”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Typ płatności „za ucznia i za lekcje” oznacza, że podczas obliczania płatności za lekcje z dołu lub z góry, określona cena zostanie pomnożona przez liczbę lekcji w tym okresie dla każdego ucznia osobno.

Np. jeśli określimy cenę lekcji na 25 zł i w danym okresie odbywa się 8 lekcji, to płatność zostanie obliczona jako 25 zł x 8 lekcji = 200 zł. Płatność w takiej samej wysokości zostanie przypisana każdemu uczniowi w tej grupie. Np. jeśli jest 4 uczniów, to każdy będzie miał płatność w wysokości 200 zł za ten okres.

Uwaga! Jeśli chcesz, aby płatność z dołu lub z góry została policzona za lekcje w danym okresie niezależnie od liczby uczniów w grupie (jeśli grupa ma jednego płatnika, np. firmę), wybierz typ płatności „za lekcje”.

Zawratość