Co oznacza typ płatności „za lekcje”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Typ płatności „za lekcje” oznacza, że podczas obliczania płatności za lekcje z dołu lub z góry, określona cena zostanie pomnożona przez liczbę lekcji w tym okresie, niezależnie od liczby uczniów w grupie. Należy ją stosować, kiedy za grupę płaci jeden płatnik, np. firma.

Np. jeśli określimy cenę lekcji na 70 zł i w danym okresie odbywa się 8 lekcji, to płatność dla grupy zostanie obliczona jako 70 zł x 8 lekcji = 560 zł. Płatność zostanie obliczona tak samo niezależnie od tego, czy w grupie jest 1 uczeń, czy np. 5 uczniów.

Uwaga! Jeśli chcesz, aby płatność z dołu lub z góry została policzona za lekcje w danym okresie dla każdego ucznia osobno, wybierz typ płatności „za ucznia i za lekcje”.

Zawratość