Co można zrobić w zakładce SALE?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Przeglądać i edytować sale, w których odbywają się zajęcia.
  2. Wyszukiwać sale (aktywne/nieaktywne, w danej lokalizacji, o danej nazwie).
  3. Dodać nową salę.
  4. Wygenerować plik pdf z zestawieniem sal.
  5. Zobaczyć liczbę sal w statystykach.
Zawratość