Co można zrobić w zakładce „Dokumenty” programu DL PRO?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

W zakładce „Dokumenty” można:

  1. przeglądać wystawione faktury i faktury pro forma,
  2. wyszukiwać faktury wg kilku kryteriów,
  3. dodać nową fakturę (przycisk DODAJ),
  4. dla każdej faktury: zobaczyć szczegóły, edytować, wygenerować plik PDF, oznaczyć jako zapłaconą, usunąć,
  5. wygenerować plik z zestawieniem faktur,
  6. po kliknięciu STATYSTYKI sprawdzić sumę netto, VAT i brutto wyświetlonych faktur.
Zawratość