Co można zrobić w szczegółach ucznia?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
 1. Kliknij ikonę „Szczegóły”, aby zobaczyć i edytować szczegóły danego ucznia.
 2. W kolejnych kartach możesz:
  – „Grupy”: sprawdzić grupy, do których jest przypisany, a także przypisać ucznia do kolejnej grupy,
  – „Obecności”: zobaczyć obecności oraz wygenerować plik z zestawieniem,
  – „Oceny”: zobaczyć oceny oraz wygenerować plik z zestawieniem,
  – „Certyfikaty”: zobaczyć wystawione certyfikaty oraz wystawić nowy certyfikat,
  – „Umowy”: zobaczyć wystawione umowy oraz wystawić nową umowę,
  – „Płatności”: zobaczyć wygenerowane płatności dla tego ucznia oraz wygenerować plik z ich zestawieniem.
 3. W „Szczegółach” ucznia możesz także dodać i usunąć dodatkowy język albo oddział, a także zmienić jego hasło do systemu.
Zawratość