Co jest dostępne, jeśli jestem zalogowany jako pracownik firmowy?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Jeśli jestem zalogowany jako pracownik firmowy (z firmy, której szkoła świadczy usługi), dostępne są:

  • lekcje grup należących do danej firmy,
  • lista grup należących do danej firmy (wraz z danymi dotyczącymi m.in. obecności uczniów),
  • lista uczniów należących do danej firmy,
  • lista płatności danej firmy,
Zawratość